1.Overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw reservering door Tribu del Alma in de vorm van een bevestiging. Zij is gerechtigd de reservering te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een reservering niet wordt geaccepteerd, deelt Tribu del Alma dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de reservering mee.

2.Prijzen/ Aanbiedingen
Alle prijzen vermeld op de site van Tribu del Alma zijn vrijblijvend en zij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen voor particulieren zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW. Alle prijzen voor bedrijven en zzp-ers zijn excl. btw

3.Reservering
Alle aanvragen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.

4.Optie
U kunt voor een bepaalde periode een optie nemen. Opties zijn geldig tot 12 weken voorafgaand aan de start tenzij anders afgesproken. Als zich een tweede belangstellende aandient voor hetzelfde moment waarop reeds een optie staat, wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de eerste optant. Dit is het moment waarop beslist moet worden of er voor dat deel van de optie waar zich een andere gegadigde voor aanmeldt wel of geen boeking plaats gaat vinden.

5.Betalingsverplichting
Door een boeking ontstaat een betalingsverplichting van het volledige bedrag zoals vermeldt op de factuur.

6.Betalingstermijn
Voor alle retraites van Tribu del Alma geldt dat het volledige bedrag inclusief logies dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van D. Jaspers voor de op de factuur aangegeven datum, doch uiterlijk 8 weken voor aanvang van de gereserveerde retraite. Tenzij u korter dan 8 weken van te voren boekt.

7.Aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers om de retraites door te laten gaan is 6, tenzij anders schriftelijk aan u aangegeven. Indien dit aantal niet wordt gehaald, wordt uw betaling terug gestort voor aanvang van de retraite. Tot nu toe is dat altijd gehaald. Mocht dit niet zo zijn dan heeft D. Jaspers van Tribu del Alma het recht de overeenkomst op te zeggen en dat zal dan schriftelijk moeten gebeuren. Tenminste 3 weken voor aanvang van de retraite.

8.Annulering
Indien de boeking door u wordt geannuleerd tot 2 maanden voor aanvang wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
Bij annulering tussen de 2 maanden en 3 weken voor aanvang wordt 70% van de prijs berekend.
Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang of tijdens de retraite wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

9. Indien er sprake is van overmacht: uw vlucht wordt bijvoorbeeld gecanceld of de vliegtuigmaatschappij staakt, dan dient u zelf voor ander vervoer te zorgen. U kunt de gemaakte kosten dan niet op ons verhalen.

10. Indien er weer getest moet worden om te kunnen vliegen en u zelf positief wordt getest op corona is dat uw eigen verantwoordelijkheid en kunt u de reis op een ander moment maken. U ontvangt dan helaas slechts 20% van de op de factuur vermeldde kosten terug.

11. Bereikbaarheid
Indien vanwege overheidsmaatregelen Nederland dan wel Spanje voor een ieder onbereikbaar wordt zal de retraite verplaatst worden naar een andere datum.

12. Annuleren schriftelijk
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per brief of email. Indien in de bevestiging andere afspraken over annulering zijn opgenomen vervalt dit punt.

13. Aansprakelijkheidsverzekering/WA
We gaan ervanuit dat een ieder met liefde omgaat met finca Pura Vida, maar er kan natuurlijk altijd iets kapot gaan. Geeft u daarom ajb uw polisnummer aan ons door. Wij vragen geen borg.

14. Eigen reis- of schadeverzekering
Zorgt u alstublieft voor een eigen reisverzekering.

Door het boeken van een retraite bij Tribu del Alma in finca Pura Vida in Gaucin wordt er akkoord gegaan met deze voorwaarden.

Tribu del Alma is een handelsnaam waaronder wij voorlopig werken. Daardoor wordt gefactureerd door de eenmanszaak van Danielle Jaspers – Praktijk voor Kunstzinnig Coachen:
Overstraat 16 3958 BT Amerongen

NL06TRIO0320676013

BTW NL002124264b09
KVK 58342354